بنر تبلیغات

دریل و پیچ گوشتی برقی

دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی 18 ولت با باتری سامسونگ رونیکس

5%

دریل پیچگوشتی شارژی لیتیوم 12 ولت مدل 8012 رونیکس

۲,۳۹۸,۰۰۰
تومان

۲,۲۷۸,۱۰۰

تومان
5%

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم 18 ولت مدل 8018 رونیکس

۲,۹۹۸,۰۰۰
تومان

۲,۸۴۸,۱۰۰

تومان

پیچ گوشتی خشابی کنزاکس مدل KRS-111

5%

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم 12 ولت مدل 8512 رونیکس

۳,۲۹۸,۰۰۰
تومان

۳,۱۳۳,۱۰۰

تومان
5%

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم 14 ولت مدل 8014 رونیکس

۲,۶۹۸,۰۰۰
تومان

۲,۵۶۳,۱۰۰

تومان

8512cدریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم 12 ولت مدل رونیکس

5%

دریل پیچ گوشتی شارژی تاشو 3.6 ولت لیتیوم مدل 8530 رونیکس

۱,۲۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۲۳۳,۱۰۰

تومان

دریل

عینک ایمنی سفید آروا مدل 8115

5%

دریل- پیچ گوشتی شارژی تاشو کیفی 3.6 ولت لیتیوم مدل 8536 رونیکس

۱,۶۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۶۱۳,۱۰۰

تومان

متر لیزری 80 متری آروا مدل 4667

دریل بتن کن 7.3 کیلویی 1600 وات 5 شیار صنعتی آروا مدل 5220

نردبان 3 پله تاشو آروا مدل 4750

5%

8616kکیت دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم 16ولت مدل رونیکس

۵,۵۹۸,۰۰۰
تومان

۵,۳۱۸,۱۰۰

تومان
5%

8614kکیت دریل پیچگوشتی شارژی لیتیوم 14 ولت مدل رونیکس

۴,۹۹۸,۰۰۰
تومان

۴,۷۴۸,۱۰۰

تومان

نردبان 4 پله تاشو آروا مدل 4751

نردبان 5 پله تاشو آروا مدل 4752

متر لیزری 80 متری آروا مدل 4666

حاشیه‌زن بنزینی 51.7 سی‌سی آروا 1500 وات مدل 6220