بنر تبلیغات

مینی فرز برقی

5%

مینی فرز برقی 880 وات مدل 3110 رونیکس

۱,۹۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۸۹۸,۱۰۰

تومان

مینی فرز برقی 115 میلی متری 1100 وات دیمردار مدل 3100 رونیکس

5%

مینی فرز برقی 100/115 میلی متری 710 وات مدل 3120 رونیکس

۱,۵۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۵۱۸,۱۰۰

تومان
5%

مینی فرز برقی 100/115 میلی متری 720 وات مدل 3130 رونیکس

۱,۴۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۴۲۳,۱۰۰

تومان
5%

مینی فرز برقی 115 میلی متری دسته بلند 1000 وات مدل 3151 رونیکس

۲,۰۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۹۹۳,۱۰۰

تومان

مینی فرز برقی 115 میلی متری دیمردار همراه با کیف مدل 3100K رونیکس

مینی فرز برقی 115 میلی متری 850 وات مدل 3111 رونیکس

5%

مینی فرز برقی 115 میلی متری 860 وات مدل 3112 رونیکس

۱,۷۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۷۰۸,۱۰۰

تومان
5%

مینی فرز 115 میلی متری صنعتی دسته بلند 1050 وات مدل 3150N رونیکس

۲,۱۹۸,۰۰۰
تومان

۲,۰۸۸,۱۰۰

تومان
5%

فرز برقی آهنگری 180 میلی متری 2400 وات مدل 3231 رونیکس

۳,۶۹۸,۰۰۰
تومان

۳,۵۱۳,۱۰۰

تومان

فرز برقی آهنگری 180 میلی متری 2350 وات مدل 3211 رونیکس

5%

فرز برقی آهنگری 180 میلی متری 2400 وات مدل 3210 رونیکس

۳,۹۹۸,۰۰۰
تومان

۳,۷۹۸,۱۰۰

تومان

فرز برقی سنگ بری 2400 وات 220 ولت مدل 3241 رونیکس

فرز برقی سنگبری 230 میلی متری 2350 وات مدل 3212 رونیکس

-852%

فرز برقی سنگبری 230 میلی متری 2400 وات 6000 دور مدل 3220 رونیکس

۳۹۹,۰۰۰
تومان

۳,۷۹۸,۱۰۰

تومان
5%

فرز برقی مینیاتوری آنالوگ مدل 3402 رونیکس

۲,۱۹۸,۰۰۰
تومان

۲,۰۸۸,۱۰۰

تومان
5%

فرز برقی مینیاتوری دیجیتال مدل 3401 رونیکس

۲,۵۹۸,۰۰۰
تومان

۲,۴۶۸,۱۰۰

تومان

فرز برقی انگشتی گلو بلند 840 وات مدل 3303 رونیکس

مینی فرز دسته بلند ۱۱۵۰ وات فوق صنعتی مدل ۵۵۵۱ آروا

مینی فرز ۱۵۰۰ وات دست بلند صنعتی مدل ۵۵۵۴ آروا