بنر تبلیغات

مینی فرز برقی

مینی فرز 115 میلی متری 880 وات صنعتی رونیکس مدل 3110

۲,۱۹۸,۰۰۰

تومان

مینی فرز برقی 115 میلی متری 1100 وات صنعتی دیمردار مدل 3100 رونیکس

۲,۴۹۸,۰۰۰

تومان

مینی فرز برقی 100/115 میلی متری 710 وات مدل 3120 رونیکس

مینی فرز برقی 100/115 میلی متری 720 وات مدل 3130 رونیکس

۱,۴۹۸,۰۰۰

تومان

مینی فرز برقی 115 میلی متری دسته بلند 1000 وات مدل 3151 رونیکس

۲,۱۹۸,۰۰۰

تومان

مینی فرز 115 میلی متری 1100 وات صنعتی - دیمردار - همراه با کیف مدل 3100K رونیکس

۲,۷۹۸,۰۰۰

تومان

مینی فرز 115 میلی متری 840 وات صنعتی مدل 3111 رونیکس

۱,۷۹۸,۰۰۰

تومان

مینی فرز برقی 115 میلی متری 860 وات مدل 3112 رونیکس

۱,۶۹۸,۰۰۰

تومان

مینی فرز 115 میلی متری صنعتی دسته بلند 1050 وات مدل 3150N رونیکس

۲,۴۹۸,۰۰۰

تومان

فرز برقی آهنگری 180 میلی متری 2400 وات مدل 3231 رونیکس

۴,۴۹۸,۰۰۰

تومان

فرز برقی آهنگری 180 میلی متری 2350 وات مدل 3211 رونیکس

فرز برقی آهنگری 180 میلی متری 2400 وات صنعتی مدل 3210 رونیکس

۴,۲۹۸,۰۰۰

تومان

فرز برقی سنگ بری 230 میلی متری 2400 وات مدل 3241 رونیکس

۴,۴۹۸,۰۰۰

تومان

فرز برقی سنگبری 230 میلی متری 2350 وات مدل 3212 رونیکس

فرز برقی سنگبری 230 میلی متری 2400 وات صنعتی مدل 3220 رونیکس

۴,۲۹۸,۰۰۰

تومان

کیت فرز مینیاتوری با دیمر آنالوگ مدل 3402 رونیکس

۲,۱۹۸,۰۰۰

تومان

کیت فرز مینیاتوری با دیمر دیجیتال مدل 3401 رونیکس

۲,۵۹۸,۰۰۰

تومان

فرز انگشتی صنعتی گلوبند 840 وات مدل 3303 رونیکس

۳,۴۹۸,۰۰۰

تومان

مینی فرز دسته بلند ۱۱۵۰ وات فوق صنعتی مدل ۵۵۵۱ آروا

ناموجود

مینی فرز 125 میلی متر AG 330 المکس

۰

تومان