بنر تبلیغات

کارواش

کارواش 140 بار دینامی مدل 0140RP- رونیکس

کارواش 180 بار دینامی مدل 0180RP- رونیکس

کارواش 160 بار دینامی مدل 1160RP- رونیکس

کارواش 100 بار دینامی مدل 0100RP- رونیکس

5%

کارواش 100 بار ذغالی مدل RP-U100 رونیکس

۳,۹۹۸,۰۰۰
تومان

۳,۷۹۸,۱۰۰

تومان
5%

کارواش 100 بار ذغالی مدل RP-U100E رونیکس

۳,۷۹۸,۰۰۰
تومان

۳,۶۰۸,۱۰۰

تومان

کارواش 110 بار ذغالی مدل RP-U111 رونیکس

5%

کارواش 130 بار ذغالی مدل RP-U130 رونیکس

۴,۷۹۸,۰۰۰
تومان

۴,۵۵۸,۱۰۰

تومان
5%

کارواش 160 بار مدل RP-U161 رونیکس

۶,۸۹۸,۰۰۰
تومان

۶,۵۵۳,۱۰۰

تومان

کارواش چند کاره مدل RP-2100 رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی Compact مدل RP-U100C رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی Compact مدل RP-0100C رونیکس

5%

کارواش 140 بار ذغالی مدل RP-U141 رونیکس

۵,۹۹۸,۰۰۰
تومان

۵,۶۹۸,۱۰۰

تومان

کارواش 130 بار یونیورسال 1600 وات NTW5130 نووا

کارواش 100 بار یونیورسال 1400 وات NTW5100 نووا

کارواش AC-29100C اکتیو

کارواش خانگی میکا مدل W33-P150

کارواش خانگی میکا مدل W33-P110

کارواش اکتیو مدل AC-2900C

کارواش اکتیو مدل AC-29130C