بنر تبلیغات

کارواش

کارواش 130 بار 1600 وات يونيورسال کنزاکس مدل6516-KPW

کارواش 160 بار 2100 وات يونيورسال کنزاکس مدل6521-KPW

کارواش 140 بار دینامی - 1800 وات مدل RP-0140 رونیکس

کارواش 180 بار دینامی - 3000 وات مدل RP-0180 رونیکس

کارواش 160 بار دینامی 2200 وات مدل 1160RP- رونیکس

کارواش 100 بار دینامی 1400 واتی مدل 0100-RP رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی 1400 وات مدل RP-U100 رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی 1400 وات مدل RP-U100E رونیکس

کارواش 110 بار ذغالی مدل RP-U111 رونیکس

کارواش 130 بار ذغالی مدل RP-U130 رونیکس

کارواش 160 بار ذغالی - 2000 وات - سری Comfort مدل RP-U161 رونیکس

کارواش چند کاره مدل RP-2100 رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی Compact مدل RP-U100C رونیکس

کارواش 100 بار ذغالی Compact مدل RP-0100C رونیکس

کارواش 140 بار ذغالی - 1650 وات - سری Com مدل RP-U141 رونیکس

کارواش 130 بار یونیورسال 1600 وات NTW5130 نووا

کارواش 100 بار یونیورسال 1400 وات NTW5100 نووا

کارواش AC-29100C اکتیو

کارواش خانگی میکا مدل W33-P150

کارواش خانگی میکا مدل W33-P110