بنر تبلیغات

ابزار دستی

سيم چين 6 اينچ تايگر دسته TPR کنزاکس مدل KDC-26

سيم چين 6 اينچ هگزا دسته TPR کنزاکس مدل KDC-36

سيم چين 7 اينچ تايگر کله گاوي دسته TPR کنزاکس مدل KDW-27

سيم چين 7 اينچ هگزا دسته TPR کنزاکس مدل KDC-37

سيم چين الکترونيکي 4.5 اينچ کنزاکس مدل KDM-145

سيم چين الکترونيکي 4/5 اينچ کنزاکس مدل KDM-245

دم باريک 6اينچ هگزا دسته TPR کنزاکس KLN-36

دم باريک 8 اينچ تايگر دسته TPR کنزاکس مدل KLN-28

دم باريک 8 اينچ هگزا دسته TPR کنزاکس مدل KLN-38

دم باريک الکترونيکي 4.5 اينچ کنزاکس مدل KLM-145

دم باريک6 اينچ تايگر دسته TPR کنزاکس مدل KLN-26

روغندان فلزي 350 سي سي پمپ پلاستیکی کنزاکس مدل KOC-1350

روغندان فلزي 350 سي سي پمپ فلزي کنزاکس مدل KOC-1635