بنر تبلیغات

پولیش برقی

5%

دستگاه پولیش برقی 1400 وات مدل 6112 رونیکس

۳,۳۹۸,۰۰۰
تومان

۳,۲۲۸,۱۰۰

تومان
5%

دستگاه پولیش برقی 1200 وات مدل 6110 رونیکس

۳,۲۹۸,۰۰۰
تومان

۳,۱۳۳,۱۰۰

تومان
5%

دستگاه پولیش برقی 1050 وات مدل 6115 رونیکس

۲,۷۹۸,۰۰۰
تومان

۲,۶۵۸,۱۰۰

تومان

پولیش دریلی DCA مدلASP02-108

پولیش دریلی DCA مدل ASP04_180