بنر تبلیغات

پولیش برقی

پولیش دیمردار - 1400 وات مدل 6112 رونیکس

پولیش برقی 1200 وات مدل 6110 رونیکس

پولیش دیمردار تفنگی - 1050 وات مدل 6115 رونیکس

پوليش برقي 1400وات ديمردار کنزاکس مدل KEP-3414

پولیش دریلی DCA مدلASP02-108

پولیش دریلی DCA مدل ASP04_180