بنر تبلیغات

موتور برق و ژنراتور

ژنراتور برق 3000 وات کنزاکس مدل KPG-13000

ژنراتور برق 3000 وات مجهز به چرخ کنزاکس مدل KPG-23000

ژنراتور برق 6000 وات استارتي کنزاکس مدل KPGE-16000

ژنراتور برق 6500 وات استارتي KGG-6165