بنر تبلیغات

دمنده و مکنده

موتور برق بنزینی 2800 وات آروا مدل 6110

پیستوله برقی 600 وات آروا مدل 5622

موتور برق بنزینی 2500 وات آروا مدل 6109

موتور برق بنزینی 5500 وات استارتی آروا مدل 6111

5%

دم برقی دو اینچ مدل 1221 رونیکس

۱,۰۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۰۴۳,۱۰۰

تومان
5%

دم برقی 2.5 اینچ مدل 1222 رونیکس

۱,۳۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۳۲۸,۱۰۰

تومان

دم برقی 3 اینچ مدل 1223 رونیکس

5%

بلوور صنعتی دیمردار 600 وات مدل 1207 رونیکس

۱,۳۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۳۲۸,۱۰۰

تومان
5%

بلوور برقی 400 وات دیمردار مدل 1206 رونیکس

۱,۲۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۲۳۳,۱۰۰

تومان
5%

بلوور برقی 680 وات دیمردار مدل 1205 رونیکس

۱,۶۹۸,۰۰۰
تومان

۱,۶۱۳,۱۰۰

تومان

دستگاه دمنده و مکنده مدل AC-2560N اکتیو

دستگاه دمنده و مکنده مدل AC-25400F اکتیو