بنر تبلیغات

تیغه اره

تيغ اره الماسه MDF بر 80*250 ميليمتر کنزاکس مدل KCS-2280

تيغ سراميک بر 230 ميليمتري شارک کنزاکس مدل KCR-2230

تيغ گرانيت بر 115ميليمتري شارک کنزاکس مدل KDS-2230

تيغ گرانيت بر230 ميليمتري شارک کنزاکس مدل KDS-2230