بنر تبلیغات

دریل و پیچ گوشتی برقی

2%

دریل پیچ گوشتی شارژی 18 ولت – LiIon – باطری لیتیوم سامسونگ کره – ضد آب رونیکس مدل 8618

دریل پیچگوشتی شارژی لیتیوم 12 ولت مدل 8012 رونیکس

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم 18 ولت مدل 8018 رونیکس

پیچ گوشتی خشابی کنزاکس مدل KRS-111

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم 12 ولت مدل 8512 رونیکس

دریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم 14 ولت مدل 8014 رونیکس

8512cدریل پیچ گوشتی شارژی لیتیوم 12 ولت مدل رونیکس

دریل پیچ گوشتی شارژی تاشو 3.6 ولت لیتیوم مدل 8530 رونیکس

دریل

عینک ایمنی سفید آروا مدل 8115

دریل پیچ گوشتی شارژی تاشو 3/6 ولت - LiIon(باطری لیتیوم سامسونگ کره) رونیکس مدل 8536

متر لیزری 80 متری آروا مدل 4667

دریل بتن کن 7.3 کیلویی 1600 وات 5 شیار صنعتی آروا مدل 5220

نردبان 3 پله تاشو آروا مدل 4750

کیت دریل پیچ گوشتی شارژی 16 ولت - LiIon(باطری لیتیوم سامسونگ کره) - ضد آب رونیکس مدل 8616K

کیت دریل پیچ گوشتی شارژی 14/4 ولت - LiIon(باطری لیتیوم سامسونگ کره) - ضد آب رونیکس مدل 8614k

نردبان 4 پله تاشو آروا مدل 4751

نردبان 5 پله تاشو آروا مدل 4752

متر لیزری 80 متری آروا مدل 4666

حاشیه‌زن بنزینی 51.7 سی‌سی آروا 1500 وات مدل 6220