بنر تبلیغات

دریل چکشی

جعبه ابزار 50 سانتی متری (2 طبقه) اکتیو مدل AC-6502MT

چکش تخریب 26 کیلویی 2100 وات آروا مدل 5262

چکش تخریب 21.5 کیلویی 2100 وات صنعتی آروا مدل 5261

دریل چکشی 810 وات 13 میلی متر مدل 5322 آروا

دریل چکشی550 وات13 میلی متری مدل5321 آروا

دریل چکشی810 وات13 میلی متر مدل5322 آروا

دریل چکشی850 وات گیربکسی دور متغیر 13 میلی متر مدل 5323آروا

دریل چکشی920وات نیم تنه فلزی 13 میلی متر مدل 5324آروا

دریل چکشی850 وات13 میلی متری نیم تنه فلزی مدل 5305آروا

دریل چکشی1050وات13 میلی متری گیر بکسی مدل 5306آروا

دریل چکشی 500 وات13 میلی متری مدل 5308 آروا

کیت دریل 13 میلی متری چکشی 850 وات رونیکس مدل 2250K

۲,۹۹۸,۰۰۰

دریل 13 میلی متری چکشی نیم تنه فلزی 900 وات رونیکس مدل 2290

۳,۱۹۸,۰۰۰

دریل 13 میلی متری چکشی 600 وات رونیکس مدل 2211P

۱,۴۹۸,۰۰۰

دریل 13 میلی متری چکشی 750 وات رونیکس مدل 2211X

۱,۷۹۸,۰۰۰

دریل 13 میلی متری چکشی 750 وات رونیکس مدل 2214K

۱,۹۹۸,۰۰۰

دریل 13 میلی متری چکشی 650 وات رونیکس مدل 2214L

۱,۵۹۸,۰۰۰

کیت دریل 13 میلی متری چکشی 650 وات رونیکس مدل RS-0001

۳,۴۹۸,۰۰۰

دریل 13 میلی متری چکشی سه نظام اتوماتیک فلزی 750 وات - بدون کیف BMC رونیکس مدل2215

۲,۳۹۸,۰۰۰

دریل چکشی 550 وات 13 میلی متر بوش GSB1300